พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
   
 

 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_010819_152511.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2560