พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม
   
 

 ประกาศรายชื่อผูัผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_010819_153638.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2560