พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลืกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่ศาลาพักริมทาง ถนนราชกิจไปจนถึงท่อแหลี่ยม ถนนเทศบาลสาย3จำนวน1โครงการ
   
 

 

 ยกเลืกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่ศาลาพักริมทาง ถนนราชกิจไปจนถึงท่อแหลี่ยม ถนนเทศบาลสาย3จำนวน1โครงการ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563