พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     
     
   
 

 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. 2561-2563)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_230620_150332.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563