พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
     
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
 

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290620_160501.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2562