พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     
     
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 

 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_290620_160830.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562