พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 4 แห่ง กองการศึกษา
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130720_123036.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม. 2563