พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้ารางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะตั้งแต่ศาลาพักริมทาง ถนนราชกิจไปจนถึงท่อเหลี่ยม ถนนเทศบาลสาย 3
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_130720_123155.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2563