พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
   
 

 

 ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่องการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2562