พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 เมื่อวันที่ 13 มิถนายน 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่1 (ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่) แห่งที่2 (สวนสุขภาพ) เพื่อน้ำตัวอย่างน้ำประปาไปตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_220720_104141.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2562