พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300
   
 

 

 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน 1300 

กองสวัสดิการ เทศบาลเมืองท่าใหม่

ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 

- มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

- การค้ามนุษย์

- แรงงานเด็ก

- การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_030920_113219.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562