พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสภา
     
     
ข่าวสภา ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การกำหนดสสมัยประชุมสมัยสามัญ และระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม ของสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 ประกาศสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ เรื่อง การกำหนดสสมัยประชุมสมัยสามัญ และระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม ของสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090920_132604.jpg
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2562