พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

ด้วยงานตลาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจข้อมูลทั่วไปของตลาดในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนำข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมไว้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตลาด ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลหลักฐานที่เป็นรูปธรรมและสะดวกต่อการค้นหา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090920_135457.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2562