พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ
   
 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานคลัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ทีโอที ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 (ตลาดใหม่) เพื่อดำเนินการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ใช้งานแอพพลิเคชั่น ถุงเงินประชารัฐ ซึ่งมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 12 ร้าน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562