พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 

 การจัดการขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้จัดทำแผนการกำกับดูแลการดำเนินกิจการตลาดสดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ประจำปีงบ 2562 โดยกิจกรรมการล้างและเปลี่ยนถังขยะ (กรณีชำรุด) ในส่วนของการล้างทำความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอย ทั้งตลาดเทศบาลฯ 1 และ 2 จะดำเนินการทุกวันจันทร์และอังคาร  ของทุกเดือน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2562