พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
   
 

 

 ประชาสัมพันธ์ 10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โลกประสบปัญหาภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดวิกฤตการณ์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งสภาพแวดล้อม ทั้งสภาพอากาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเรือนกระจกทั้งสิ้น โดยภาวะเรือนกระจกนั้นล้วนเกิดจากมนุษย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบง่ายๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562