พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย
   
 

 

 ประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์ช่วยบำบัดน้ำเสีย ประเภท EM Ball หรือลูกบอลจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถผลิตเองได้ง่ายๆ ใช้ในการปรับสภาพน้ำเสีย หรือบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการ โรงงาน โรงแรมและครัวเรือน ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2562