พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่สามารถมารับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
   
 

 

 ประกาศจากเทศบาลเมืองท่าใหม่

เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่สามารถมารับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ (กองคลัง) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
( สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 039-431502 ต่อ 108 )
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563