พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองใหม่ รับโอน (ย้าย) 3 ตำแหน่ง
   
 

 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองใหม่ รับโอน (ย้าย) 2 ตำแหน่ง

 

1. นิติกร ระดับ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ                                         1    อัตรา

2. เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                        1    อัตรา

3.นายช่างโยธา  ระดับ ปฏิบัติบัติงาน / ชำนาญงาน                         1    อัตรา

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2563