พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ตั้
   
 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยประธานสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_035636.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2555