พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายฯ จำนวน ๑ คัน
   
 
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายฯ จำนวน ๑ คัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082040.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2556