พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ จำนวน ๑ ประกาศ
   
 
ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ จำนวน ๑ ประกาศ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082116.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2556