พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 1สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 1สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 2แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082322.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221082322_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 มกราคม. 2556