พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง กว้างไม่น้อยกว่า 10-50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ลึก 2-3 หรือได้พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 89,000 ลูกบาก์เมตร
   
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง กว้างไม่น้อยกว่า 10-50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ลึก 2-3 หรือได้พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 89,000 ลูกบาก์เมตร

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_160221_114038.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564