พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อรถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ฯ
   
 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อรถบรรทุกมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ฯ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_120321_112003.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2564