พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา)
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองการศึกษา)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082421.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2557