พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
     
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ2563
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_170321_162609.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2564