พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวสารการเลือกตั้ง
     
     
ข่าวสารการเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_050421_152153.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564