พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งดเที่ยว งดสังสรรค์ ในสถานบันเทิง 5 เม.ย.64
   
 

 

ฝากชาวจันท์ ช่วยกันระมัดระวัง

งดเที่ยว งดสังสรรค์ ในสถานบันเทิงที่มีการแพร่เชื้อ
ในเขต กทม.และ ปริมณฑล
เนื่องจากคลัสเตอร์ใหม่ ในแหล่งสถานบันเทิง เริ่มกลับมา
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2564