พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ หากท่านไปสถานบันเทิง ในเดือนมีนาคม 64 ให้ไปตรวจคัดกรอง
   
 

 

 หากท่านไปสถานบันเทิงต่อไปนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 ให้รีบไปตรวจคัดกรองโควิด 19 ที่ รพ.ของรัฐใกล้บ้าน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 เมษายน 2564