พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
   
 

 

 เทศบาลเมืองท่าใหม่ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยการ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ รวมถึงตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เคารพกฏจราจร เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและผู้อื่น

และอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอร์ ป้องกันโควิด-19
ด้วยความปรารถนาดี....จากเทศบาลเมืองท่าใหม่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2564