พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง
   
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_035714.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2555