พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์โดยนิติบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรมการส่งเสริมกิตการฮัจย์แห่งประเทศไทย
   
 

 ด้วยมีกลุ่มบุคคลในนามของสมาคมหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้แอบอ้างเชิญชวนชาวไทยมุสลิมให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ สรุปสาระสำคัญต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_060521_103602.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564