พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเนินสูง เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าห้องอาบน้ำ - ห้องสุขาสาธารณะ ภายในศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนิสูง (ตลาดผลไม้เนินสูง)
   
 

 ประกาศเทศบาลตำบลเนินสูง

เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าห้องอาบน้ำ - ห้องสุขาสาธารณะ ภายในศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนิสูง (

ตลาดผลไม้เนินสูง)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_070521_095538.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564