พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ จุดบริการประชาชนเตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยม
   
 

 

 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา14.00 น. ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลเมืองท่าใหม่ นายจรูญ วิทยาประภาพร รองปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เตรียมความพร้อมตรวจเยี่ยม และร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่ ที่จะคอยดูแล บริการประชาชน ณ จุดบริการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุจาการจราจร เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ วันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 ณ จุดบริการจะมีเจ้าหน้าที่ รถพยาบาลฉุกเฉิน ไว้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุจากจราจรให้เกิดอุบัติเหตุลดลง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564