พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 ขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   
 

 

 วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 เพื่อแจ้งและขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาด พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสให้แก่ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อใช้ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อบริเวณแผงค้า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564