พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19
   
 

 

 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หมั่นล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากและแออัด หากจำเป็นต้องไปให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

**หากท่านใดมีความต้องการน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส สามารถมาติดต่อรับได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ในวันและเวลาราชการ
สำหรับในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้ สามารถติดต่อขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสได้ที่ จุดบริการประชาชน (บริเวณสามแยกตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2(ตลาดเย็น))***
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564