พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๑๙๓ รายการ จำนวน ๑ ฉบับ
   
 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าใหม่ จำนวน ๑๙๓ รายการ จำนวน ๑ ฉบับ
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082624.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2556