พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด(ยกเว้นสมุทรสาคร) เรื่องการปิดสถานบันเทิง กรณีพบผุ้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดนั้นๆ
   
 

 

 ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด(ยกเว้นสมุทรสาคร)

เรื่องการปิดสถานบันเทิง กรณีพบผุ้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดนั้นๆ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2564