พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา พนักงาน หรือบุคคล ที่มีประวัติเคยเที่ยวสถานบันเทิง กลับภูมิลำเนาแล้วอย่าลืมแจ้งประวัติกับครอบครัว และอสม. แล้วก็กักตัวเผื่อสังเกตุอาการ
   
 

 

 นักศึกษา พนักงาน หรือบุคคล

ที่มีประวัติเคยเที่ยวสถานบันเทิง
กลับภูมิลำเนาแล้วอย่าลืมแจ้งประวัติกับครอบครัว และอสม.
แล้วก็กักตัวเผื่อสังเกตุอาการ 14 วันด้วยนะคะ

#กลับภูมิลำเนาแล้วอย่าลืมแจ้งประวัติกับครอบครัวและอสม
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด
 
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2564