พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเสน่ห์เมืองจันท์ สารพันของดี 7 – 16 พ.ค.64
   
 

 

 งานเสน่ห์เมืองจันท์ สารพันของดี 7 – 16 พ.ค.64 ยกเลิกการจัดงาน ครับ เพื่อป้องกันโควิด -19 และ หากหน่วยงาน องค์กรใด จะจัดงานแล้วมีการรวมตัวของคนหมู่มาก ในช่วง เม.ย. – พ.ค.64 นี้ ขอให้เลื่อนไปก่อน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2564