พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล‼️
   
 

 

 🔴ทำไม?? ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล‼️

✅ตอบ "อาการอาจแย่ลงในเวลาอันเร็ว และอาจแพร่เชื้อได้ ดังนั้นเมื่อผลบวก
ต้อง Admit ทุกราย"

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

#กระทรวงสาธารณสุข
#กรมควบคุมโรค 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2564