พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
   
 

 

 วันที่ 17 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าใหม่ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และล้างทำความสะอาด ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ 2 (ตลาดเย็น) เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขาย และพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ณ ตลาดเทศบาลเมืองท่าใหม่ มีความเชื่อหมั่น ในมาตรการการป้องกันจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอความร่วมมือทุกท่านสวนหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2564