พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢 ขอความร่วมมือ​ชาว​จันท์​ทุกท่าน ปฏิบัติ​ตามมาตรการทางสาธารณสุข​อย่า​ง​เคร่งครัด เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วที่สุด
   
 

 

 📢 ขอความร่วมมือ​ชาว​จันท์​ทุกท่าน ปฏิบัติ​ตามมาตรการทางสาธารณสุข​อย่า​ง​เคร่งครัด เพื่อให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วที่สุด

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2564