พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีชาวจันทบุรี หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน
   
 

 

 

📢 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีชาวจันทบุรี หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 18 จังหวัด : กรุงเทพ, เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ประจวบคีรีขันธ์, นราธิวาส, สมุทรสาคร, สระแก้ว, ปทุมธานี, ภูเก็ต, นครราชสีมา, นนทบุรี, สงขลา, ตาก, อุดรธานี, สุพรรณบุรี, ระยองและขอนแก่น
❗ให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน งดการเข้าร่วมกิจกรรมงานสังสรรค์งานเลี้ยงการประชุมต่างๆ
👉 หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ หรือไปขอรับการตรวจหาเชื้อ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2564