พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี
   
 

 

 #ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรี #ประกาศเมื่อวันที่23เมษายน64

1. #ชาวจันทบุรี ที่ไปพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคให้ทราบ (กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.) #เพื่อเข้ารับการคัดกรอง และประเมินความเสี่ยง หากประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง ให้กักตัวอยู่ที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี 1238/2564
2. #คนนอกพื้นที่จันทบุรีหรือนักท่องเที่ยว #หรือถ้ากรณีมาหาญาติ ถ้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด แล้วเข้าพักโรงแรมหรือสถานที่พักใดๆ ให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ประกอบการหรือผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าวทราบ และกรอกเอกสารการประเมินความเสี่ยงตามที่แนบลงไปในเพจ #ให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานการประกอบการแจ้งเจ้าหน้าที่ เช่น สาธารณสุขตำบล อำเภอ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ เพื่อประเมินความเสี่ยง
ลงรายละเอียดไว้หมดแล้วครับ พร้อมทั้งเอกสารประเมินความเสี่ยง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564