พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1238/2564
   
 

 

 #คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1238/2564 #มีผลตั้งแต่24เมษายน64

1.บุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ติดต่อไปประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและมีคำแนะนำให้กักตัว ให้แยกบุคคลดังกล่าว #กักตัว สังเกตอาการที่บ้าน ที่พักอาศัยอย่างเคร่งครัด ห้ามออกจากพื้นที่ควบคุม โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. #สามารถเข้าตรวจสอบ ให้คำแนะนำและคุมสังเกตอาการ
2.ผู้ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด และได้รับผลตรวจเป็นลบ ให้กักตัว สังเกตอาการอยุ่ที่บ้าน ที่พักอาศัย หรือที่ทางราชการจัดหาให้ เป็นเวลา 14 วันหรือตามที่แพทย์กำหนด
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2564