พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ครั้งที่ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอน
   
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ครั้งที่ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างงาน 2ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ร.ร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร ครั้งที่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_082803.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221082803_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2557