พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ของดให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว
   
 

 🚑🚑🚑ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าใหม่ ของดให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อ โทร.1669สถาบันการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.1669)🚑🚑🚑

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2564