พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
   
 

 ประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่

เทศบาลเมืองท่าใหม่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้จัดทำโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระสีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
เริ่มลงทะเบียนและให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาหา หรือ(สวนสุขภาพ)เทศบาลเมืองท่าใหม่
นำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาแสดงด้วย
สำหรับสัตว์ที่จะเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน ให้งดน้ำ งดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนมารับบริการ
ขอความร่วมมือผู้ที่มารับบริการให้สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมทุกท่าน
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564